Competente cheie – Lisabona 2000

Introducere
Dezvoltarea tehnologică din ultimele decenii precum si fenomenul  globalizării  au determinat  instituţii si specialişti din întreaga  lume să caute  competenţele de care are nevoie orice cetăţean al Planetei  pentru a se integra cu succes in viata sociala intr-o „economie bazata pe cunoaştere care sa  asigure  dezvoltarea economica, slujbe mai bune si  o mai mare coeziune sociala”.
Această cercetare a fost  începută şi pe continentul european mai ales după ce Consiliul European de la  Lisabona din 2000 a recunoscut  educaţia , instruirea si încadrarea intr-un loc  de muncă ca parte integrantă a politicilor economice şi sociale  necesare  transformării economiei Europei  in cea mai dinamică economie  bazată pe cunoaştere.
Au fost constituite mai multe comisii care au avut rolul sa elaboreze un Cadru European care sa definească „noile competenţe de baza” . Acest cadru trebuia sa se refere la Tehnologia Informaţiei si Comunicaţiilor, la cultura tehnologică, limbi străine, antreprenoriat şi  abilităţi sociale2.
Activitatea  grupului de lucru pentru competenţe cheie a început in 2001 având ca obiective principale  identificarea  „noilor deprinderi” şi „cum” aceste deprinderi  pot fi integrate mai bine in programa şcolară şi apoi menţinute  şi învăţate de-a lungul vieţii. In cadrul acestei cercetări s-a pus un accent deosebit  pe grupurile dezavantajate, cele cu nevoi specifice, abandon şcolar şi educaţia adulţilor.
In acest context termenul de „competenţă” se referă  la obţinerea „unui grad de integrare intre capabilităţi  şi obiectivele sociale mai largi de care are nevoie fiecare individ”. Studiul Eurydice3  consideră competenţele cheie vitale pentru participarea  cu succes  la viaţa socială. Multe dintre aceste competenţe  sunt definite ca generice sau transversale. Acestea  trebuie să conducă la un management mai eficient al parcursului educaţional al fiecărui individ, comunicarea şi relaţiile  sociale si interpersonale şi să reflecte  trecerea accentului de la predare la învăţare.
In Raportul de progres al Grupului de lucru B, din 2003, au fost stabilite 8 domenii ale competenţelor cheie.
Termenul de competenţe se referă la o combinaţie de deprinderi, cunoştinţe, aptitudini şi atitudini şi includ disponibilitatea de a învăţa  in completarea la „a şti cum”.
Astfel competenţele cheie cuprind  trei aspecte  ale vieţii:
a. împlinirea personală  şi dezvoltarea de-a lungul vieţii (capital cultural): competenţele cheie trebuie  sa dea  posibilitatea oamenilor să-si urmeze obiectivele individuale in viaţă, conduşi de interesele personale, aspiraţii si dorinţa de a continua învăţarea pe tot parcursul vieţii;
b. cetăţenia activă şi incluziunea (capital social): competenţele cheie  trebuie sa le permită indivizilor sa participe  in societate in calitate de cetăţeni activi;
c. angajarea intr-un loc de munca ( capital uman): capacitatea fiecărei persoane  de a obţine o slujba decenta pe piaţa forţei de  muncă.
O caracteristică scoasa in evidenţă de Grupul de lucru  se referă la faptul că aceste competenţe trebuie adaptate  la cadrul  social, lingvistic şi cultural al indivizilor.
Pentru a veni in sprijinul persoanelor interesate,  in ceea ce urmează vom face o prezentare generală a competenţele cheie aşa cum au fost descrise in documentul elaborat de Grupul de lucru B al Comisiei Europene „Competenţele  cheie pentru Educaţia pe tot parcursul vieţii, Cadru european de referinţă, Noiembrie 2004”

DEFINITIE:
Competenţele cheie reprezintă un pachet multifuncţional, transferabil de cunoştinţe, abilitaţi şi atitudini  de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, incluziunea socială şi găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie sa se fi dezvoltat la sfârşitul educaţiei obligatorii şi trebuie să acţioneze ca fundament pentru învăţare ca parte a educaţiei pe tot parcursul vieţii.

Cele opt domenii ale Competenţelor cheie  sunt:
1. Comunicarea în limba maternă
2. Comunicare in limbi straine
3. Competente in matematica si competente elementare in stiinte si tehnologie
4. Competente in utilizare a noilor tehnologii informationale si de comunicatie
5. Competente pentru a invata sa inveti
6. Competente de relationare interpersonala si competente civice
7. Spirit de initiativa si antreprenoriat
8. Sensibilizare culturala si exprimare artistica

Definiţii:
Aptitudini si competente lingvistice (in limba materna):

 • capacitatea de a comunica in scris si verbal, de a intelege si a-i face pe altii sa inteleaga diferite mesaje in situatii variate
 • capacitatea de a citi si intelege diferite texte adoptand strategia potrivita scopului citirii (informare / instruire / de placere) si diferitelor tipuri de text
 • capacitatea de a scrie texte pentru o varietate de scopuri; monitorizarea procesului de scriere, de la „draft” pana la „bun de tipar”
 • capacitatea de a distinge informatia relevanta de cea nerelevanta
 • capacitatea de a-ti formula propriile argumente intr-o maniera convingatoare si a lua in consideratie alte puncte de vedere experimate atat verbal cat si in scris

Aptitudini si competente lingvistice (in limbi straine):

 • capacitatea de a comunica in scris si verbal, de a intelege si a-i face pe altii sa inteleaga diferite mesaje in situatii variate
 • capacitata de a initia si sustine conversatii pe subiecte familiare
 • capacitatea de a citi si intelege texte scrise de nespecialisti intr-o gama variata de subiecte sau texte specializate intr-un domeniu familiar
 • capacitatea de a utiliza elemente ajutatoare (diagrame, harti, notite) pentru a intelege sau produce texte scrise sau mesaje verbale (conversatii, instructiuni, interviuri, discursuri)

Aptitudini si competente matematice:

 • capacitatea de a urmari si evalua argumentele oferite de ceilalti si de a descoperi ideile de baza in aceste argumente
 • capacitatea de a gandi si rationa matematic, de a intelege si utiliza diferite reprezentari ale obiectelor, fenomenelor si situatiilor matematice
 • capacitatea de a distinge intre concepte matematice (de exemplu: distictia intre afirmatie si supozitie)
 • capacitatea de a utiliza elemente si instrumente ajutatoare (inclusiv tehnologii informationale)

Aptitudini si competente stiintifice si tehnologice:

 • capacitatea de a utiliza si manipula instrumente tehnologice
 • capacitatea de a recunoaste trasaturile esentiale ale fenomenelor studiate
 • capacitatea de a comunica concluziile si rationamentele care au stat la baza acestora

Aptitudini si competente de invatare (learning to learn):

 • capacitatea de a aloca timp invatatului
 • autonomie, disciplina, perseverenta in procesul de invatare
 • capacitatea de concentrare pe termen scurt si pe termen lung
 • capacitatea de a reflecta critic asupra obiectului si scopului invatarii
 • capacitatea de a comunica, ca parte de procesului de invatare, utilizand mijloacele potrivite (intonatie, gestica, mimica etc.)

Aptitudini si competente civice, interpersonale, interculturale si sociale:

 • capacitatea de a manifesta solidaritate in a rezolva problemele care afecteaza comunitatea locala sau comunitatea larga
 • capacitatea de a relationa eficient cu institutii din domeniul public
 • capacitatea de a profita de oportunitatile oferite de UE
 • capacitatea de a comunica constructiv in situatii sociale diferite (a tolera alte puncte de vedere, a constientiza responsabilitatea individuala si colectiva)
 • capacitatea de a crea incredere si empatie in alti indivizi
 • capacitatea de a separa intre viata personala si cea profesionala
 • capacitatea de a constientiza si intelege identitatea culturala nationala in interactiune cu identitatea culturala a Europei si a restului lumii
 • capacitatea de a observa si intelege puncte de vedere care tin de contexte culturale diferite

Aptitudini si competente antreprenoriale:

 • capacitatea de a elabora si implementa un proiect
 • capacitatea de a lucra in mod cooperant si flexibil in cadrul unei echipe
 • capacitatea de initiativa si capacitatea de a raspunde pozitiv la schimbari
 • abilitatea de a-ti identifica punctele slabe si punctele forte
 • capacitatea de a evalua si a-ti asuma riscuri in diverse situatii

Aptitudini si competente de exprimare culturala:

 • capacitatea de a te exprima artistic printr-o gama variata de mijloace media, in concordanta cu abilitatile individuale
 • capacitatea de a aprecia si a te bucura de arta diferitelor culturi
 • capacitatea de a identifica oportunitati economice si de le utiliza in cadrul activitatilor culturale
 • capacitatea de a-ti manifesta creativitatea si a-ti exprima punctele de vedere fata de ceilalti
Reclame